Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-10-22    Czas UT: 01:54 (Data juliańska: 2458778.579)
P= 25.78°   Bo= 5.35°   Lo= 285.64°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.