Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2018-11-22    Czas UT: 10:18 (Data juliańska: 2458444.929)
P= 19.18°   Bo= 1.99°   Lo= 9.85°   Carr. Rot 2210
Przejdź do generatora efemeryd

Podstrona w budowie.