Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 08:03 (Data juliańska: 2459076.835)
P= 16.23°   Bo= 6.67°   Lo= 309.24°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd
Tu będziemy umieszczać pomocne w obserwacjach programy astronomiczne. Program SOLARIS PTMA Program SOLARIS PTMA jest pomocą podczas prowadzenia obserwacji aktywności Słońca. Obecna wersja programu umożliwia zapisywanie danych potrzebnych do otrzymania liczby Wolfa , CV, Po,Lo,Bo na każdy dzień i sporządzanie raportów miesięcznych z obserwacji. Program oblicza wymagane w raportach miesięcznych średnie liczby plam, grup plam, liczby Wolfa i CV a także długość i szerokość heliograficzną grupy plam oraz generuje plik takiego raportu w jednolitym formacie umożliwiającym koordynatorow szybką analizę i połączenie tych obserwacji w miesięczne zestawienie wyników obserwacji wszystkich członków SOS. Taki zbiorczy raport w późniejszym czasie będzie wysyłany do europejskich i światowych koordynatorów. W programie po każdym wprowadzeniu nowych danych lub poprawek należy zapisać zmiany (klawisz Zapisz i oblicz) wówczas aktualne dane zostaną zapisane na dysku, a poniżej u dołu okienka widoczne będą na nowo obliczone wartości średnie plam i liczby Wolfa. Jeśli naciśniemy klawisz Zapisz miesiąc do pliku to dane obserwacyjne z danego miesiąca zostaną zapisane do pliku o nazwie podanej pod tym klawiszem, a cały ten plik można zobaczyć w Pomocy naciskając klawisz Raport. Jeśli klawisz Raport nie jest aktywny, to znaczy, że klawisz Zapisz miesiąc do pliku, nie został naciśnięty. W katalogu programu w pliku SKROT.TXT należy umieścić swój trzyliterowy skrót kod obserwatora Sekcji Obserwacji Słońca PTMA. W terminie późniejszym program zostanie rozbudowany o procedury ułatwiające magazynowanie i opracowywanie współrzędnych heliocentrycznych plam słonecznych. Poniżej opis obsługi programu. SOLARIS INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU I. HISTORIA POWSTANIA PROGRAMU Program SOLARIS powstał na bazie programu SOS napisanego przez Janusza Wilanda do użytku Sekcji obserwatorów Słońca PTMA w roku 2003. Obecnie w Polsce nie ma żadnego programu ogólnodostępnego, do zbierania własnych wyników obserwacji Słońca, za wyjątkiem specjalistycznego, wewnętrznego oprogramowania Towarzystwa Obserwacji Słońca. Program SOLARIS został napisany z myślą o wszystkich miłośnikach obserwacji aktywności naszej gwiazdy dziennej, nie należących do żadnej grupy obserwacyjnej. Dzięki temu programowi autorzy mają nadzieję na rozpowszechnianie tych obserwacji oraz ujednolicenie zebranych obserwacji celem łatwiejszej analizy otrzymanych wyników. obecna postać programu to wynik prac Tadeusza Figla, który ułożył scenariusz i nadzorował działanie programu pod względem merytorycznym oraz Janusza Wilanda, który to wszystko zaprogramował. II. INSTALACJA PROGRAMU Po ściągnięciu z sieci spakowanego programu w pliku solaris. exe wykonujemy wszystkie polecenia instalatora i rozpakowujemy go na dysk twardy komputera. Sugerujemy aby rozpakować program do folderu D:/SOLARIS. Należy rozpakować wszystkie pliki z zachowaniem podfolderów. praktycznie program został zainstalowany, a ikona programu została utworzona na pulpicie. III. PERSONALIZACJA PROGRAMU Każdy miłośnik astronomii chętny do prowadzenia własnych obserwacji Słońca powinien przesłać na adresy autorów programu (na końcu instrukcji) namiary na siebie czyli: imię i nazwisko, miejsce obserwacji, adres mailowy i numer telefonu. Dane te będą używane wyłącznie w celu dostarczania materiałów pomocniczych do obserwacji i szybkiego kontaktu w wypadkach uzgadniania przesłanych wyników obserwacji. Po przesłaniu maila rejestracyjnego użytkownikowi programu zostanie przydzielony trzyliterowy kod obserwatora, taki, który nie będzie jeszcze występował w bazie obserwatorów. Po otrzymaniu tego kodu będzie można przystąpić do personalizacji programu. Po uruchomieniu programu i przejściu do głównej strony programu wpisujemy w odpowiednie okienka: imię i nazwisko, trzy literowy kod obserwatora, nazwę i miejsce obserwacji i nazwę sprzętu służącego do obserwacji. po wpisaniu tych danych, celem zapisania wychodzimy z tej strony przyciskiem "OK". i wchodzimy ponownie w " Obserwacje Słońca". Następnie odznaczamy przycisk"[ ] WSP" tak aby panel "Inicjacja plików w nowym roku był widoczny. Po odblokowaniu blokady"[ ] blokada" będziemy mogli szybko zainicjować pliki z własnymi danymi dla lat od 2008 do 2020. Tylko aktualny rok nie będzie możliwy do zainicjowania w ten sposób. dzięki temu nie wykasujemy przypadkiem całego aktualnego roku obserwacji Słońca jednym kliknięciem. Aby zainicjować rok bieżący postępujemy następująco: jeśli dane w okienkach personalnych są poprawne to klkamy przycisk "zapisz obserwację", wówczas na dysku twardym zostanie utworzony plik miesiąca (np. kwiecień) "sos_04.txt" , w podfolderze danego roku np: "SPLARIS/solaris/2010". Edytujemy ten plik: Janusz Wiland JWI 2010 Warszawa Mikron 0 0 0 Zaznaczamy od góry 5 wiersz... ... kopiujemy je i wklejamy na początku w pozostałe 11 plików "sos_mm.txt" w danym roku, gdzie "mm" to jest numer miesiąca. Zastępujemy naszymi danymi tylko te pięć wierszy a resztę zostawiamy tak jak jest. Po zamianie wierszy nie zapomnijcie zapisać pliku na dysk. Personalizacja programu zakończona. IV. WPROWADZENIE WYKONANEJ OBSERWACJI Po wykonanej obserwacji zaznaczamy kwadracik "[ ] obserwacja wykonana". Wówczas pojawią się okienka do wypełnienia. Po sprawdzeniu, że dobrze wprowadziliśmy wszystkie dane na ten dzień klikamy przycisk "[Zapisz obserwację]" Jeśli chcemy zobaczyć dotychczasowe obserwacje z tego miesiąca klikamy na :[Zapisz miesiąc i pokaż]". Ten raport miesięczny znajduje się w pliku: np. "2010_04_MKN.txt Ten raport wysyłamy mailem do: tadek-1961@o2.pl V. WCZYTANIE SZKICU 1. Rysunek z plamami skanujemy i tak zmniejszamy, aby plik był wielkości 520 x 520 pixeli i nazywamy go np. "2010_04_06.jpg' Nasz rysunek powinien wyglądać tak jak poniżej. 2. Umieszczamy go w folderze "/solaris/2010" . Każdy rok ma swój folder. 3. Po uruchomieniu programu, wejściu w "Obserwacje Słońca" i wybraniu daty z naszą obserwacją, zaznaczamy kwadracik "[ ] Notatki i Rysunki". 4. Zobaczymy wtedy na ekranie nasz rysunek z plamami. 5. Ustawiamy kolorowe znaczniki na swoich miejscach Na początku należy klknąć na rysunku Zancznik N i potem klknąć w przycisk [ N ] Znacznik S i potem kliknąć w przycisk [ S ] Znacznik W i potem klknąć w przycisk [ W] Zancznik E i potem klknąć w przycisk [ E ] ( kolejność dowolna ) VI EDYCJA PLAM Mając prawidłowo ustawione kolorowe znaczniki klikamy myszką na plamę a następnie na współrzędne plamy z rysunku. W między czasie klikamy na oblicz B0,L0 i P, a program sam wykona nam obliczenia parametrów Słońca B0,L0 i P. Chcąc podejrzeć czy właściwie zaznaczyliśmy, klikamy myszką na plama na siatce. Poniższy rysunek pokazuje nam tę sytuację. Aby wrócić do edycji plam klikamy na puste pole. Przechodzimy do edycji plam klikając w okno Edycja Plam. Jeżeli na tarczy Słońca jest więcej grup niż jedna to po wpisaniu liczby grup klikamy w beleczkę znajdującą się poniżej okienka z liczbą grup. Program wtedy zapamięta, że ma rozgrupować plamy do poszczególnych grup. W programie pojawią się nam nowe okienka do edycji plam. Będzie to wyglądać mniej więcej tak jak poniżej. Klikamy na okienko Do Plam i program wyliczy nam współrzędne heliograficzne plam B i L. Uzupełniamy okienka wpisując dla każdej grupy ilość plam, klasę i numer grupy oraz CV. Dodatkowo możemy wpisać średnicę grupy w mm. Na koniec klkamy Zapisz i Oblicz. Program przeniesie nas do notatnika gdzie zostały zapisane wszystkie nasz dane. Po kliknięciu na puste pole powrócimy do programu i kończąc klikamy Zapisz Obserwację. Życzymy udanych i wspaniałych obserwacji. Tadeusz Figiel & Janusz Wiland Program SOLARIS PTMA dostępny w dziale dowload lub można zamówić pisząc na adres: tadek-1961@o2.pl ASTROJAWIL Program AstroJaWil jest przeznaczony dla miłośników astronomii do użytku codziennego. Tak jak roczniki astronomiczne podają wszystkie dane o obiektach na niebie na dany rok, tak ten program jest bardziej "Dziennikiem Astronomicznym". Oto możliwości programu AstroJaWil :
- obliczanie dnia juliańskiego, dnia tygodnia
- obliczanie współrzędnych równikowych i horyzontalnych planet, Słońca, Księżyca i wybranego obiektu
- obliczanie świtów, zmierzchów oraz wschodów, górowania i zachodów Słońca i Księżyca
- pokazywanie aktualnej fazy Księżyca i obliczanie momentów nowiu, kwadr i pełni na dany miesiąc
- oblicza momenty wschodów, górowań i zachodów planet i obiektów
- Wykreśla wykres dobowy drogi Słońca, Księżyca, planety i obiektu.
- Pokazuje jak przelatują meteory z jednego z 12-tu rojów
- Jest możliwość wybrania obiektu z katalogu Messiera i wyświetlenia mapki z ich lokalizacją na niebie.
- możliwość ustawienia programu na jedną z atrakcji na niebie do 2017 roku (zaćmienia, zakrycia) - funkcja EXTRA
- graficzny obraz nieba w układzie współrzędnych obserwacji - zawiera około dwustu najciekawszych obiektów na niebie
- możliwość powiększenia okolic Księżyca - ciekawe przy zakryciach i koniunkcjach a także podczas zaćmień Słońca
- opis przebiegu zaćmień Słońca i Księżyca do roku 2017
- obliczanie koniunkcji i zakryć gwiazd przez Księżyc, a także i planet
- możliwość importowania plików do MEMO, TELEFONÓW i NOTESu
- dodatkowe menu po przyciśnięciu prawego przycisku myszy
- przeglądarka internetowa jest dostępna od wersji 3.01
- Ustawianie 12-tu alarmów z możliwością ustawienia okresu czasu alarmowania przed wydarzeniem.
- baza miejsc obserwacji zawiera 50 miast w Polsce i może być jeszcze rozszerzana o następne własne (do 100 miast)
- Informacja o możliwości obserwowania meteorów z roju okresowego z podaniem liczby ZHR w czasie maksimum
- czas trwania dnia (od wschodu do zachodu Słońca)  i  nocy - pozostały czas
- BAZA TELEFONÓW - sześć kategorii, automatyczne sortowanie
- w wyszukiwarce łatwo odnaleźć szukany tekst w plikach telefonów, pamiętnika, imienin, zeszytach notesu i pliku extra zjawisk
- NOTES - dwanaście zeszytów do prowadzenia notatek z możliwością wydruku
- KALKULATOR z kilkoma  wbudowanymi programami
- Gra w kości i SAPER
- MEMO - możliwość  prowadzenia zapisków na każdy dzień (do końca 2017) - pamiętnik
- PRZYPOMINACZ - tekst po znaku # wpisany w MEMO wyświetlany jest po każdym uruchomieniu programu
- Pory roku - obliczanie początków pór roku dla dowolnego roku 2000 - 2017.
- INFO - informator o programie - opisane są wszystkie możliwości programu AstroJaWil
Więcej informacji uzyskacie wchodząc na stronę autora programów: http://www.astrojawil.pl