Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-12-16    Czas UT: 07:54 (Data juliańska: 2458833.829)
P= 9.75°   Bo= -1.01°   Lo= 277.34°   Carr. Rot 2225
Przejdź do generatora efemeryd

Aby obliczyć wymiary plam słonecznych, podaj:Średnice Słońca na kartce, lub zdjęciu w mm:     Średnice plamy w mm: