Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:08 (Data juliańska: 2458654.131)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.23°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Aby obliczyć wymiary plam słonecznych, podaj:Średnice Słońca na kartce, lub zdjęciu w mm:     Średnice plamy w mm:  Podstrona w budowie.