Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-04-26    Czas UT: 04:07 (Data juliańska: 2458599.672)
P= -24.94°   Bo= -4.69°   Lo= 130.61°   Carr. Rot 2216
Przejdź do generatora efemeryd

Aby obliczyć wymiary plam słonecznych, podaj:Średnice Słońca na kartce, lub zdjęciu w mm:     Średnice plamy w mm:  Podstrona w budowie.