Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-02-23    Czas UT: 13:13 (Data juliańska: 2458538.051)
P= -19.95°   Bo= -7.11°   Lo= 223.33°   Carr. Rot 2214
Przejdź do generatora efemeryd

Aby obliczyć wymiary plam słonecznych, podaj:Średnice Słońca na kartce, lub zdjęciu w mm:     Średnice plamy w mm:  Podstrona w budowie.