Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-08-18    Czas UT: 05:00 (Data juliańska: 2458713.708)
P= 16.93°   Bo= 6.76°   Lo= 62.03°   Carr. Rot 2220
Przejdź do generatora efemeryd

Aby obliczyć wymiary plam słonecznych, podaj:Średnice Słońca na kartce, lub zdjęciu w mm:     Średnice plamy w mm:  Podstrona w budowie.