Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-10-22    Czas UT: 01:24 (Data juliańska: 2458778.558)
P= 25.78°   Bo= 5.35°   Lo= 285.92°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Aby obliczyć wymiary plam słonecznych, podaj:Średnice Słońca na kartce, lub zdjęciu w mm:     Średnice plamy w mm:  Podstrona w budowie.