Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-15    Czas UT: 07:18 (Data juliańska: 2459076.804)
P= 16.22°   Bo= 6.66°   Lo= 309.65°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

I. Skład Zarządu Sekcji Obserwacji Słońca:

 

1. Tadeusz Figiel - PTMA Poznań - koordynator-obserwator

2. Janusz Bańkowski -PTMA Warszawa - II koordynator- obserwator

3. Łukasz Kucemba - Redaktor Biuletynu- obserwator

4. Agnieszka Górska Pukownik - Menager sekcji

 

Współpraca:

 

Tomasz Kluwak - PTMA Poznań- korektor tekstów

Paulina Rosalska - PTMA Toruń - korektor tekstów

Alicja Cecylia Szafran - Grafik komputerowy

 

 

II. Skład osobowy pozostałych członków - obserwatorów SOS:

 

05. Paweł Demecki - obserwator ( obs.)

06. Jerzy Zagrodnik - obserwator - honorowy członek PTMA

07. Yurij Zakharov - obserwator - (Rosja)

08. Jimenez Cebrian - obserwator - (Hiszpania)

09. Łukasz Raczyński - obserwator

10. Janusz Wiland - PTMA Warszawa - członek

11. Krzysztof Żywko - obserwator - PTMA Puławy (11 obs.)

12. Maciej Szczepański- obserwator

13. Tomasz Chojnacki - obserwator ( 27 obs. )

14. Jerzy Bohusz - obserwator- PTMA Warszawa

15. Karol Czyżewski - obserwator ( 11 obs.)

16. Kinga Moskal - obserwator

17. Ewa Fila - obserwator

18. Julia Passowicz - obserwator

19. Mikołaj Sabat - obserwator

20. Alex Burda - obserwator ( Rumunia )

21. Agnieszka Nowak - obserwator Prezes O/PTMA Kraków

22. Dariusz Bolesta - obserwator

23. Tomasz Książczyk - PTMA Poznań - członek - obserwator

24. Piotr Grudniewski - obserwator 25. Łukasz Kucemba - obserwator

26 Magda Zwolińska - PTMA Warszawa (43 obs.)

 

Wkrótce zaktualizuję dane dotyczące ilości przeprowadzonych obserwacji.

 

III. Obserwatorzy nie przysyłający już swoich raportów

 

Piotr Wirkus - PTMA Toruń - członek - obserwator (966 obs)

Krystyna Wirkus - PTMA Toruń - członek obserwator

 

IV Sympatycy

Beata Piękoś

Sylwester Szczepański

Norbert Majewski

Tomasz Zaraś

Łukasz Rogiński

Małgorzata Kurek