Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 06:00 (Data juliańska: 2458741.750)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.61°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-07-2017 rok godz. 16:00 UT nr.obserw. 03/94/cze/762 Janusz B.


04-07-2017

Słońce wyciszone do minimum swojej możliwości aktywność zerowa. Janusz B.

Podstrona w budowie.