Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:08 (Data juliańska: 2458995.381)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 307.01°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-07-2017 rok godz. 16:00 UT nr.obserw. 03/94/cze/762 Janusz B.


04-07-2017

Słońce wyciszone do minimum swojej możliwości aktywność zerowa. Janusz B.