Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 19:18 (Data juliańska: 2458802.304)
P= 21.54°   Bo= 2.93°   Lo= 332.80°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-07-2017 rok godz. 16:00 UT nr.obserw. 03/94/cze/762 Janusz B.


04-07-2017

Słońce wyciszone do minimum swojej możliwości aktywność zerowa. Janusz B.