Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 19:18 (Data juliańska: 2458802.304)
P= 21.54°   Bo= 2.93°   Lo= 332.80°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-07-2017 rok godz. 13:10 UT nr.obserw. 02/93/lip/761 Janusz B.


03-07-2017

Mamy ponowny powrót do aktywności zerowej ciekawe jak na długo ?