Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:08 (Data juliańska: 2458995.381)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 307.01°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-07-2017 rok godz. 13:10 UT nr.obserw. 02/93/lip/761 Janusz B.


03-07-2017

Mamy ponowny powrót do aktywności zerowej ciekawe jak na długo ?