Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:07 (Data juliańska: 2458995.380)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 307.02°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-07-2017 rok godz. 06:10 UT nr.obserw. 01/92/cze/760 Janusz B.


01-07-2017

Można powiedzieć, że obszar 2664 widoczny jest już przy zachodnim brzegu tarczy słonecznej przeszedł do historii. Zmniejszył wyraźnie swój rozmiar i jak na razie nie generował żadnych powierzchniowych rozbłysków. Janusz B.