Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:18 (Data juliańska: 2459002.721)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 209.88°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce dnia 29-06-2017 rok godz.13:10 UT nr. obser.21/91/cze/759 Janusz B


29-06-2017

Obszar 2664 jedyny, który pozostał na powierzchni Słońca widzianej z Ziemi przesuwa się już w kierunku wschodnim. Nadal jest wyciszonym pod względem generowania rozbłysków. Janusz B.