Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 09:26 (Data juliańska: 2458868.893)
P= -6.89°   Bo= -5.00°   Lo= 175.53°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce dnia 29-06-2017 rok godz.13:10 UT nr. obser.21/91/cze/759 Janusz B


29-06-2017

Obszar 2664 jedyny, który pozostał na powierzchni Słońca widzianej z Ziemi przesuwa się już w kierunku wschodnim. Nadal jest wyciszonym pod względem generowania rozbłysków. Janusz B.