Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:25 (Data juliańska: 2458801.559)
P= 21.74°   Bo= 3.02°   Lo= 342.63°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce dnia 22-06-2017 rok godz. 13:20 UT nr. obser.18/88/cze/756


22-06-2017

Grupa 2663 znika z tarczy słonecznej natomiast nowa 2664 dokonywać będzie powolnego tranzytu z widocznym wyraźnym półcieniem. Stacje monitorujące Słońce nie wychwyciły żadnego powierzchniowego rozbłysku. Liczba Wolfa na podobnym poziomie R = 25 i SN = 32, Janusz B.