Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:06 (Data juliańska: 2458995.379)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 307.04°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce dnia 22-06-2017 rok godz. 13:20 UT nr. obser.18/88/cze/756


22-06-2017

Grupa 2663 znika z tarczy słonecznej natomiast nowa 2664 dokonywać będzie powolnego tranzytu z widocznym wyraźnym półcieniem. Stacje monitorujące Słońce nie wychwyciły żadnego powierzchniowego rozbłysku. Liczba Wolfa na podobnym poziomie R = 25 i SN = 32, Janusz B.