Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 07:27 (Data juliańska: 2458800.810)
P= 21.93°   Bo= 3.11°   Lo= 352.50°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 2106-2017 rok godz. 13:10 UT nr. obser. 17/87/czer/755 Janusz B.


21-06-2017

Grupa 2663 znika z tarczy słonecznej pojawiła się następna ciekawa grupa 2664 z widocznym wyraźnym półcieniem na wschodnim brzegu tarczy. Stacje monitorujące Słońce nie wychwyciły żadnego powierzchniowego rozbłysku. Liczba Wolfa na podobnym poziomie R = 36 i SN = 42. Janusz B.