Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 08:32 (Data juliańska: 2458998.856)
P= -16.24°   Bo= -0.96°   Lo= 261.03°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słonce dnia 19-06-2017 rok godz. 13;10 UT nr. obser. 15/85/cze/753


19-06-2017

Grupy 2662 jej ciemne jądro rozdzieliło się na dwie części otoczone wspólnie półcieniem. Grupa 2663 zbliża się do zachodniego brzegu ale jego struktura już powoli słabnie. Liczba Wolfa R = 29 i SN = 45 Janusz B.