Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:11 (Data juliańska: 2458799.841)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.27°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-02-2018 rok godz.09;40 UTC nr obser 07/018/lut/862


17-02-2018

Ponownie Słońce zostało wyzerowane oznacza to aktywność spadła do zera. Grupa 2699, która przez kilkanaście dni dominowała na południowej półkuli znalazła się po  drugiej stronie tarczy słonecznej.