Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:43 (Data juliańska: 2459001.322)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.40°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-02-2018 rok godz.09;40 UTC nr obser 07/018/lut/862


17-02-2018

Ponownie Słońce zostało wyzerowane oznacza to aktywność spadła do zera. Grupa 2699, która przez kilkanaście dni dominowała na południowej półkuli znalazła się po  drugiej stronie tarczy słonecznej.