Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 10:37 (Data juliańska: 2458808.942)
P= 19.58°   Bo= 2.14°   Lo= 245.30°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-02-2018 rok godz. 12:30 UTC nr obser 08/019/lut/863


19-02-2018

Ponownie jesteśmy zerowej aktywności słonecznej. Wolfa R = 0 i SN = 0 seeing 2-3 warunki dobre.