Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:16 (Data juliańska: 2459041.553)
P= 2.04°   Bo= 3.96°   Lo= 55.91°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-02-2018 rok godz. 12:30 UTC nr obser 08/019/lut/863


19-02-2018

Ponownie jesteśmy zerowej aktywności słonecznej. Wolfa R = 0 i SN = 0 seeing 2-3 warunki dobre.