Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 01:45 (Data juliańska: 2458804.573)
P= 20.91°   Bo= 2.67°   Lo= 302.89°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-02-2018 rok godz. 12:30 UTC nr obser 08/019/lut/863


21-02-2018

Licząc po kolei to czwarta doba mija jak  tarcza słoneczna jest całkowicie  wolna od obszarów aktywnych. Liczba R = 0 i SN = 0.