Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:26 (Data juliańska: 2458994.935)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 312.91°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-02-2018 rok godz. 12:30 UTC nr obser 08/019/lut/863


21-02-2018

Licząc po kolei to czwarta doba mija jak  tarcza słoneczna jest całkowicie  wolna od obszarów aktywnych. Liczba R = 0 i SN = 0.