Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 18:31 (Data juliańska: 2459001.272)
P= -15.35°   Bo= -0.67°   Lo= 229.06°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-02-2018 rok godz. 12:30 UTC nr obser 12/023/lut/867


24-02-2018

Piękna pogoda po południu jak występowała zachęcała na „ostre” fotografowanie Słońca. Ósma już doba powierzchnia Słońca pozostaje wolna od swoich aktywnych obszarów. Pozbawiona jest całkowicie plam słonecznych dzisiaj ponownie występuje zerowa wartość liczby Wolfa.