Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:22 (Data juliańska: 2459001.307)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.60°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-02-2018 rok godz. 08:10 UTC nr obserw. 14/025/lut/869


27-02-2018