Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 00:47 (Data juliańska: 2458801.533)
P= 21.75°   Bo= 3.02°   Lo= 342.97°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-02-2018 rok godz. 08:10 UTC nr obserw. 14/025/lut/869


27-02-2018