Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:10 (Data juliańska: 2459001.299)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.70°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-02-2018 rok godz. 08:10 UTC nr obser 14/25/lut/869


27-02-2018

Pogoda ekstra do wykonywania obserwacji Słońca dobry seeing i temp.-8,5*C zachęca do wykonywania ostrych zdjęć powierzchni naszej dziennej gwiazdy. Po dziesięciu dobach ponownie na powierzchni Słońca wykształcił się aktywny obszar złożony z 13 plam  w tym 3 plamy otoczone „nikłymi” półcieniami. Czekamy na dalszy rozwój jeżeli jest obszar silnie strukturalnie rozmiary jego zapowiadają się obiecująco duże. Szkoda tylko, że wykształcił się przy zachodnim brzegu tarczy w momencie znikania na odwrotną stronę w stosunku do położenia Ziemi. Liczba Wolfa R = 13 i SN = 30. Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr księżycowy GSO szary  (#25 przepuszczalności) ,  filtr żółty #12 1,25”, złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x kamera ZWO ASI 034 MC.