Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 18:59 (Data juliańska: 2459001.291)
P= -15.35°   Bo= -0.66°   Lo= 228.81°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE DNIA 27 LUTY 2018 ROK OBSERWACJA 869


27-02-2018

FOTOGRAFIA  SŁOŃCA 28 LUTY 2018 ROK