Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 06:39 (Data juliańska: 2458800.777)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.94°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE DNIA 27 LUTY 2018 ROK OBSERWACJA 869


27-02-2018

FOTOGRAFIA  SŁOŃCA 28 LUTY 2018 ROK