Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:35 (Data juliańska: 2458994.941)
P= -17.61°   Bo= -1.43°   Lo= 312.83°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-02-2018 rok godz. 08:40 UTC nr obserw. 15/026/lut/870


28-02-2018

Warunki obserwacyjne dobre(-7*C)  seeing 2-3,  aktywny obszar 2700 w czasie ostatnich 24 godzin  zmniejszył swoje  rozmiary aktywność Słońca spadła R = 14. Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr księżycowy GSO szary  (#25 przepuszczalności)  filtr żółty #12 1,25”, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x kamera ZWO ASI 034 MC.