Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:03 (Data juliańska: 2459005.585)
P= -13.70°   Bo= -0.15°   Lo= 171.98°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-03-2018 rok godz. 08:40 UTC nr obserw. 01/027/mar/871


01-03-2018

Warunki obserwacyjne dobre (-5*C)  seeing 2 ,  aktywny obszar 2700 w czasie ostatnich 24 godzin  zmniejszyl jeszcze   rozmiary aktywność Słońca spadła R = 12. Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka 2 x Barlow  kamera ZWO ASI 034 MC.