Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:32 (Data juliańska: 2459001.481)
P= -15.28°   Bo= -0.64°   Lo= 226.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-03-218 r nr obserw. 03/029/mar/873


04-03-2018

Słońce ekstra przy seeingu 1 prezentuje się w okularze teleskopu. Przy  zastosowaniu filtra ND3.8 i filtra żółtego bez problemu można było dostrzec na wschodnim brzegu jego tarczy grupę pochodni.  Być może jeżeli sytuacja będzie się rozwijać dobrze,  wówczas wygeneruje na pewno aktywny obszar. Jak na razie R =0 i SN = 0.   Fot.  J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty #12 1,25”, ND3.8  złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x kamera ZWO ASI 034 MC.