Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:15 (Data juliańska: 2458996.885)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.11°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09 marca godz. 08:00 UTC nr obser. 04/030/mar/874


09-03-2018

  To już moja 30 obserwacja w tym roku powierzchni Słońca, czyli do dnia 09 marca średnio pojawiało się Słońce co  54 godziny i 24 minuty nad Bełchatowem.  Znajdujemy się  w kolejnym okresie czystej tarczy wolne od obszarów aktywnych. Liczna Wolfa R = 0 i SN = 0.