Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:27 (Data juliańska: 2458997.144)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.68°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10 marca 2018 rok godz. 07:20 UTC nr obserw. 05/31/mar/875


10-03-2018

Szósta doba bez aktywności słonecznej cisza ale to tylko pozorna ponieważ od centrum do  wschodnio - północne części  rozciąga się pas dziury  koronalna . Na obrzeżach pasa linie sił pola magnetycznego układają się prostopadle linie sił pola magnetycznego. Stanowią one doskonałą wyrzutnię dla cząsteczek wysokoenergetycznych materii słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0.