Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:01 (Data juliańska: 2458996.876)
P= -16.95°   Bo= -1.19°   Lo= 287.23°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-03-2018 godz. 13:50 UTC nr obser. 06/032/mar/876


11-03-2018

Dalszy ciąg braku obszarów aktywnych na tarczy słonecznej R = 0 i SN = 0. Obszar dziury koronalnej ustawiony jest naprzeciwko Ziemi. Ewentualna emisja strumienia wiatru słonecznego z tego źródła powinna dotrzeć do Ziemi najpóźniej w czasie 4 dni.