Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:09 (Data juliańska: 2458997.131)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.86°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-03-2018 rok godz. 12:15 UTC nr obserw. 07/033/mar/877


12-03-2018

Mija ósma doba tarcza słoneczna pozbawiona w zupełności aktywnych swoich obszarów R = 0 i SN =0 seeing 3. W ostatnim okresie czasu na wschodnim brzegu pojawiły się pochodnie ale nie były w stanie wygenerować grupy.