Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:22 (Data juliańska: 2459000.515)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 239.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-03-2018 rok godz. 10:50 UTC nr obser. 08/034/mar/878


18-03-2018

Warunki pogodowe do obserwacji seeing 1 można fotografować Słońce na „ostro”. Chociaż powiewy wiatru dokuczają przy temp -4*C ale można temu zaradzić. Jeżeli chodzi o tarczę słoneczną wizualnie optycznie niewidoczna jest na niej żadnego  aktywny ośrodek. Natomiast SDO pokazuje grupę 2702 jako obszar aktywny ale jak  na razie bez żadnego znaczenia. Dlatego opieram się na swojej obserwacji i wyznaczam a liczbę Wolfa R = 0.