Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:08 (Data juliańska: 2459000.506)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-03-2018 godz. 11:10 UTC nr obser. 09/035/mar879


19-03-2018

To co było widać na obrazach  SDO na  powierzchni  Słońca na krótki okres czasu kilkunastu  godzin  utworzyły się dwa ośrodki aktywne 2701 i 2702 ale szybko zostały z powrotem wchłonięte. Innym słowy na ten krótki okres została przerwana „cisza”  tarczy słonecznej.  Niestety dla miłośniczych obserwacji  Słońca  grupy te były poza możliwościami wizualnymi teleskopów.  Dziś z kolei  ponownie  Słońce  jest  czyste  jedynie na jej zachodzie  brzegu widoczna jest doskonale pochodnia. Liczba Wolfa R = 0. W tym 2018 roku jest to moja 35 obserwacja.