Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:00 (Data juliańska: 2459000.500)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.28°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 21-03-2018 rok godz. 11:20 UTC nr obserw.10/036/mar/880


21-03-2018 Janusz Bańkowski

Wizualna obserwacja Słońca nie wykazuje żadnych obszarów aktywnych w postaci grup plam słonecznych. Liczba Wolfa R = 0 SN = 0.