Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:51 (Data juliańska: 2459002.535)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.34°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 22-03-2018 rok godz. 10:50 UTC nr obserw.11/037/mar/881


22-03-2018 Janusz Bańkowski

Dzisiejszy dzień, tak samo jak już od dłuższego czasu mamy ponownie do czynienia z zerową liczbą Wolfa. Ten stan trwa już 10 dobę dokładnie 0d 02 marca br. myślę, że jeszcze przez kilka dni ??? powierzchnia Słońca pozbawiona nadal będzie aktywnych swoich obszarów o wygaszonej aktywności słonecznej.