Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:37 (Data juliańska: 2459002.526)
P= -14.88°   Bo= -0.52°   Lo= 212.46°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 24-03-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw.12/038/mar/882


24-03-2018 Janusz Bańkowski

 

Cisza słoneczna trwa pozbawiona jakichkolwiek obszarów aktywnych pod względem wizualnym. Prawdopodobnie teraz znajdujemy się w prawdziwym minimum aktywności słonecznej. Liczba Wolfa R = 0 i SN = 0.