Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:53 (Data juliańska: 2459002.578)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.78°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 25-03-2018 rok godz. 10:10 UTC nr obserw. 13/039/mar/883


25-03-2018 J.B.

Słońce dnia 25-03-2018 rok Janusz Bańkowski

Od 03 marca na powierzchni Słońca wizualnie nie obserwowano, żadnych aktywnych obszarów w postaci grup.  W  sumie  pojawiły się grupy  2701 i 2702 ale dla amatorskich obserwacji teleskopowych nie były dostępne. Tak więc możemy powiedzieć, że jest to 22 dzień bez plam słonecznych R = 0 I  aktywność  plamotwórcza  SN=0.