Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:34 (Data juliańska: 2458996.899)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 286.93°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 26-03-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 14/040/mar/884


26-03-2018 Janusz Bańkowski

26-03-2018Janusz Bańkowski

Od początku 2018 roku jest to  moja 40 obserwacja Słońca. Mogę stwierdzić, że podczas wykonywania obserwacji mamy  chyba najdłuższy okres od początku roku dni w których panuje wizualna „cisza słoneczna”. Wg moich 40 obserwacji, które były  prowadzone 25 z nich były jak na razie z aktywnością zerową R = 0. Można teraz dobrze zaryzykować  twierdzenie, że Słońce znajduje się już w minimum swojej aktywności 24 cyklu.