Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:23 (Data juliańska: 2458994.974)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.40°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-04-2018 rok godz. 10:10 UTC nr obserw. 01/042/mar/886


02-04-2018 Janusz Bańkowski

Słońce dnia 02 kwietnia 2018 rok Janusz Bańkowski

Epizod mały jaki miał miejsce 30 marca widoczne pochodnie i grupę plam słonecznych szybko się zakończył. Widocznie plamy były słabe strukturalnie rozwinięte i po dwóch dobach zostały  wchłonięte w powierzchnię Słońca. Wszystko  ponownie powróciło do normy liczba Wolfa R = 0. Obserwacje dzięki lokalnym chwilowym rozpogodzeń.