Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 10:51 (Data juliańska: 2458808.952)
P= 19.58°   Bo= 2.14°   Lo= 245.17°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-04-2018 rok godz. 15:10 UTC nr obserw. 02/043/mar/887


03-04-2018 Janusz Bańkowski

Słońce dnia 03-04-2018 rok Janusz Bańkowski

Jak podają źródła, które non-stop  monitorują obraz  Słońca w tym roku do 03 kwietnia mamy już ponad 50 dni czystej tarczy słonecznej. Dziś również bez zmian liczba Wolfa R = 0.