Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:08 (Data juliańska: 2459001.297)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.73°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-04-2018 rok godz. 08:10 UTC nr obserw. 06/047/kwi/891


07-04-2018 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy seria trwa „ciszy” słonecznej pod względem wizualnym  R = 0 i SN = 0.