Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 07:53 (Data juliańska: 2458799.828)
P= 22.19°   Bo= 3.22°   Lo= 5.45°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-04-2018 rok godz. 08:10 UTC nr obserw. 06/047/kwi/891


07-04-2018 Janusz Bańkowski

Ciąg dalszy seria trwa „ciszy” słonecznej pod względem wizualnym  R = 0 i SN = 0.