Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 01:28 (Data juliańska: 2459041.561)
P= 2.04°   Bo= 3.96°   Lo= 55.80°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 17-04-2018 rok godz.10:50 UTC nr obserw. 13/54/kwi/898


17-04-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Epizod plamowy,   jedna plamka widoczna tylko drogą fotograficzną  wizualnie praktycznie niewidoczna. Na zachodnim brzegu tarczy dokładnie widać pochodnie słoneczne. Aktywność poziom liczby Wolfa R =11  i SN  = 1.  fot. J. Bańkowski