Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 10:45 (Data juliańska: 2458808.948)
P= 19.58°   Bo= 2.14°   Lo= 245.22°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 17-04-2018 rok godz.10:50 UTC nr obserw. 13/54/kwi/898


17-04-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Epizod plamowy,   jedna plamka widoczna tylko drogą fotograficzną  wizualnie praktycznie niewidoczna. Na zachodnim brzegu tarczy dokładnie widać pochodnie słoneczne. Aktywność poziom liczby Wolfa R =11  i SN  = 1.  fot. J. Bańkowski