Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:16 (Data juliańska: 2459001.303)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.65°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 18-04-2018 rok godz.15:10 UTC nr obserw. 15/56/kwi/900


19-04-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Na wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest grupa w otoczeniu pochodni z dwoma plamami. Ciekawe czy będzie aż tak silnie strukturalnie związana z powierzchnią Słońca, czy zostanie przez nią wchłonięta   optycznej mojego teleskopu. Do zdjęć grup plam wykorzystałem kamerkę ZWO ASI 034 MC.