Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 04:14 (Data juliańska: 2458800.676)
P= 21.97°   Bo= 3.12°   Lo= 354.27°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 18-04-2018 rok godz.15:10 UTC nr obserw. 15/56/kwi/900


19-04-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Na wschodnim brzegu tarczy słonecznej widoczna jest grupa w otoczeniu pochodni z dwoma plamami. Ciekawe czy będzie aż tak silnie strukturalnie związana z powierzchnią Słońca, czy zostanie przez nią wchłonięta   optycznej mojego teleskopu. Do zdjęć grup plam wykorzystałem kamerkę ZWO ASI 034 MC.