Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:12 (Data juliańska: 2459001.342)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.13°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce 22.04.2016


24-04-2018 Jerzy Bohusz

Cirrusy na niebie, pogoda się psuje, to zazwyczaj bywa prawdą.
Dzisiejsze obserwacje Słońca musiałem prowadzić przez warstwę Cirrusów, które coraz bardziej zasnuwają niebo nademną. Grupa AR 2706 wygląda w zasadzie podobnie jak wczoraj, jednak z powodu Cirrusów trudno jest wypatrzeć najdrobniejsze plamki. Plama, o której wspominałem wczoraj po południu (na grupie FB/SOS PTMA ) zanikła. Być może pozostał po niej jakiś ślad, ale w tych warunkach jest niewidoczny.
2018 04 22 12:02 UTC
R=31
SN=32
Teleskop: Mak. 180/2700 mm x104
Filtry: Folia Baader + UV&IR Block
Co ciekawe, mimo dość silnego wiatru, seeing był zadziwiająco dobry.
Pozdrawiam z OA Myślin.