Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 07:18 (Data juliańska: 2458800.804)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.58°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-04-2018 rok godz. 10:15 UTC nr obserw. 18/59/kwi/903


28-04-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Obszar AR2706 przez kilka dni był dominującym ośrodkiem aktywności słonecznej. Ponownie obecnie panuje cisza powierzchniowa aktywność zerowa liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski teleskop Teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x Kamera ZWO ASI 034 MC.