Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:02 (Data juliańska: 2459001.335)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.23°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-04-2018 rok godz. 10:15 UTC nr obserw. 18/59/kwi/903


28-04-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Obszar AR2706 przez kilka dni był dominującym ośrodkiem aktywności słonecznej. Ponownie obecnie panuje cisza powierzchniowa aktywność zerowa liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski teleskop Teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x Kamera ZWO ASI 034 MC.