Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 04:20 (Data juliańska: 2458800.681)
P= 21.97°   Bo= 3.12°   Lo= 354.20°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-05-2018 rok godz.13:20 UTC nr obserw. 02/63/maj/907


02-05-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Od 28 kwietnia do dzisiaj panuje cisza słoneczna powierzchnia Słońca pozbawiona jest obszarów AR liczba Wolfa R = 0.