Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:35 (Data juliańska: 2459001.316)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 02-05-2018 rok godz.13:20 UTC nr obserw. 02/63/maj/907


02-05-2018 Janusz Bańkowski

Janusz Bańkowski

Od 28 kwietnia do dzisiaj panuje cisza słoneczna powierzchnia Słońca pozbawiona jest obszarów AR liczba Wolfa R = 0.