Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:01 (Data juliańska: 2458994.959)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.59°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-05-2018 rok godz.06:00 UTC nr obserw. 03/64/maj/908


03-05-2018 Janusz Bańkowski

Nadal Słońca jego tarcza pozbawiona jest grup plam słonecznych. Czyżby obszar AR2706 to tylko krótki epizod ? Teraz ponownie przed nami seria dni spokojnego Słońca liczba Wolfa R = .