Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 01:59 (Data juliańska: 2458804.583)
P= 20.90°   Bo= 2.67°   Lo= 302.76°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-05-2018 rok godz.06:00 UTC nr obserw. 03/64/maj/908


03-05-2018 Janusz Bańkowski

Nadal Słońca jego tarcza pozbawiona jest grup plam słonecznych. Czyżby obszar AR2706 to tylko krótki epizod ? Teraz ponownie przed nami seria dni spokojnego Słońca liczba Wolfa R = .