Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 02:06 (Data juliańska: 2459041.588)
P= 2.06°   Bo= 3.96°   Lo= 55.44°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-05-2018 rok godz.15:10 UTC nr obserw. 04/65/maj/909


06-05-2018 Janusz Bańkowski

W końcu można obserwować aktywny obszar AR 2708. Jest on drugim jak na razie obszarem, który znajduje się daleko  od równika Słońca na południe. Ten ma szerokość wg mnie ok 20-25*S. Wizualnie widać jego na granicy możliwości optycznej teleskopu. Na fotografii po obróbce dokładnie wykazuje 4 plamy.