Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 11:27 (Data juliańska: 2458808.977)
P= 19.57°   Bo= 2.14°   Lo= 244.84°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-05-2018 rok godz.15:10 UTC nr obserw. 04/65/maj/909


06-05-2018 Janusz Bańkowski

W końcu można obserwować aktywny obszar AR 2708. Jest on drugim jak na razie obszarem, który znajduje się daleko  od równika Słońca na południe. Ten ma szerokość wg mnie ok 20-25*S. Wizualnie widać jego na granicy możliwości optycznej teleskopu. Na fotografii po obróbce dokładnie wykazuje 4 plamy.