Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:12 (Data juliańska: 2459001.342)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.13°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-05-2018 rok godz.13:10 UTC nr obserw. 05/66/maj/910


07-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa znajdująca się na południowej półkuli Słońca oznaczona AR 2708 posiada 3 plamy jedna. Czwarta widoczna ale jako pojedynczy piksel na zdjęciu. Mimo to w raporcie obserwacyjnym zamieszczam jako trzy plamy widoczne. Od ostatnich 24 godzin zwiększyła swój rozmiar największa z nich (zachodnia plama) otoczona małym ledwo co wyraźnym półcieniem. Liczba Wolfa R = 13.   Janusz B.