Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:08 (Data juliańska: 2459001.339)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 08-05-2018 rok godz.13:00 UTC nr obserw. 06/67/maj/911


08-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa 2708 widoczna 24 godziny temu na powierzchni Słońca została już wchłonięta. Można wnioskować powstające teraz grupy nie są silnie związane strukturę powierzchniową Słońca.    Co prawda zdjęcia SDO wykazuje jeszcze grupę 2708 natomiast mój teleskop nie posiada takich „zdolności” optycznej i jest ona poza zasięgiem wizualnym. Natomiast dobrze widoczna jest nowa grupa na wschodnim brzegu tarczy. Otoczona jest pochodniami  zobaczymy czy będą one zdolne do generowania większej ilości plam. Liczba Wolfa R=12 CV = Bxo.