Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:46 (Data juliańska: 2458994.949)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.73°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 18-05-2018 rok godz.14:10 UTC nr obserw.13/74/maj/918


18-05-2018 Janusz Bańkowski

Liczba Wolfa R = 0 czysta tarcza słoneczna. Obserwacja dzięki lokalnym rozpogodzenią „przerwy"  w chmurach na 10-15 minut. Seeing 2-3 wiatr 2-3 teleskop TN 114/1000. Janusz B.