Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 00:37 (Data juliańska: 2458801.526)
P= 21.75°   Bo= 3.02°   Lo= 343.06°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 18-05-2018 rok godz.14:10 UTC nr obserw.13/74/maj/918


18-05-2018 Janusz Bańkowski

Liczba Wolfa R = 0 czysta tarcza słoneczna. Obserwacja dzięki lokalnym rozpogodzenią „przerwy"  w chmurach na 10-15 minut. Seeing 2-3 wiatr 2-3 teleskop TN 114/1000. Janusz B.