Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 05:29 (Data juliańska: 2458806.728)
P= 20.27°   Bo= 2.41°   Lo= 274.49°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 20-05-2018 rok godz.09:10 UTC nr obserw.15/76/maj/920


20-05-2018 Janusz Bańkowski

Słońce od 14 maja szósta doba pozbawione jest swoich aktywnych obszarów cisza słoneczna liczba Wolfa R = 0. Janusz B.