Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-26    Czas UT: 17:42 (Data juliańska: 2458996.238)
P= -17.17°   Bo= -1.27°   Lo= 295.67°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 20-05-2018 rok godz.09:10 UTC nr obserw.15/76/maj/920


20-05-2018 Janusz Bańkowski

Słońce od 14 maja szósta doba pozbawione jest swoich aktywnych obszarów cisza słoneczna liczba Wolfa R = 0. Janusz B.