Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:31 (Data juliańska: 2459001.313)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.52°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-05-2018 rok godz 11;55 UTC nr obserw. 21/82/maj/926


28-05-2018 Janusz Bańkowski

Zdjęcia SDO pokazują trzy grupy niestety  mój teleskop jest poza ich zasięgiem. Widać tylko jedną grupę z 16 plamami  w nich dwa półcienie i małe ciemne jądra CV= Cro. Grupa oznaczona 2712 ma ok 50 mln części powierzchni,  pole magnetyczne beta-beta liczba Wolfa R = 26 i SN = 34.  Janusz B.