Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:05 (Data juliańska: 2458799.837)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.33°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-05-2018 rok godz 11;55 UTC nr obserw. 21/82/maj/926


28-05-2018 Janusz Bańkowski

Zdjęcia SDO pokazują trzy grupy niestety  mój teleskop jest poza ich zasięgiem. Widać tylko jedną grupę z 16 plamami  w nich dwa półcienie i małe ciemne jądra CV= Cro. Grupa oznaczona 2712 ma ok 50 mln części powierzchni,  pole magnetyczne beta-beta liczba Wolfa R = 26 i SN = 34.  Janusz B.