Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:16 (Data juliańska: 2458805.428)
P= 20.66°   Bo= 2.56°   Lo= 291.62°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 29-05-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 22/83/maj/927


29-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa, która dominuje na powierzchni tarczy słonecznej doskonale jest widoczna w okularze teleskopu. Widać jak się rozbudowała zwiększając w ostatniej  doby podwójny swój rozmiar. Naliczyłem 12  plam liczba Wolfa R = 22 i SN = 39; CV = Dro  Janusz B.