Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:00 (Data juliańska: 2458994.958)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 29-05-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 22/83/maj/927


29-05-2018 Janusz Bańkowski

Grupa, która dominuje na powierzchni tarczy słonecznej doskonale jest widoczna w okularze teleskopu. Widać jak się rozbudowała zwiększając w ostatniej  doby podwójny swój rozmiar. Naliczyłem 12  plam liczba Wolfa R = 22 i SN = 39; CV = Dro  Janusz B.