Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:07 (Data juliańska: 2459002.547)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.19°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 30-05-2018 rok godz. 13:30 UTC nr obserw. 23/84/maj/928


30-05-2018 Janusz Bańkowski

Obszar jedyny aktywny AR 2712  widoczny w teleskopie ale zaczyna wyniku swojego zwiększenia rozmiaru powoli wchłaniać się w powierzchnię Słońca. Liczba Wolfa R = 24 SN = 32 i  CV = Cro  Janusz B.